Apie projektą

Vienas svarbiausių veiksnių prisidedančių prie greitesnio jaunuolio tapsmo savarankišku yra gebėjimas tvarkytis su asmeninėmis pajamomis, arba kitaip – finansiniai gebėjimai. Finansiniai yra tyrinėjami ilgai, tačiau yra mažai žinoma apie jų raidą ir raidos mechanizmus, t.y. yra kaip šie gebėjimai keičiasi, kokios šių gebėjimų raidos trajektorijos jaunystėje ir kokie veiksniai numato jų kaitą. Tai sietina su tuo, kad raidos tyrėjai šiuo konstruktu susidomėjo tik nesenai. Taip pat pastebima, kad psichologiniai finansinių gebėjimų aspektai, taip pat yra svarbūs tinkamai finansinei elgsenai formuotis, tačiau apie jų raidos mechanizmus taip pat yra žinoma mažai. Galiausiai, ypač mažai tyrimų, nagrinėjančių jaunuolių finansinius gebėjimus yra atlikta Lietuvoje ir kitose rytų Europos valstybėse, kur finansinio raštingumo lygis šalyje yra gerokai žemesnis nei OECD šalių vidurkis. Šiuo projektu kaip tik ir siekiama praplėsti žinias apie jaunuolių finansinius gebėjimus.

DEFINE projekto TIKSLAS kaip tik ir yra atskleisti jaunuolių finansinių gebėjimų raidos ypatumus ir šeimos finansinės socializacijos veiksnius. Numatoma trukmė – 24 mėnesiai, kurių metu bus vykdomas tęstinis jaunuolių finansinių gebėjimų tyrimas.

******

This research is funded by the European Social Fund under the No 09.3.3-LMT-K-712 “Development of Competences of Scientists, other Researchers and Students through Practical Research Activities” measure

Project number: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156